Jutut

Yleinen suruliputus Martti Ahtisaaren hautajaispäivänä, Martin päivänä 10.11.2023
Sisäministeriö suosittelee suruliputusta Martti Ahtisaaren hautajaispäivänä 10.11.2023. Päivä on Martin nimipäivä. Suruliputus alkaa aamulla klo 8 ja päättyy klo 20. Siunaustilaisuuden päätyttyä klo 14.30 lippu nostetaan täyssalkoon loppupäiväksi. Myös nimipaivat.fi kunnioittaa muistoa muuttamalla sivuston ulkoasun tummaksi.

Suruliputus
Suruliputuksessa Suomen lippu nostetaan klo 8 täyssalon kautta puolitankoon. Lippu lasketaan auringon laskiessa tai viimeistään klo 21 täyssalon kautta alas. Kuolinpävän suruliputus alkaa heti kun on tieto kuolemasta. Hautajaispäivänä lippu nostetaan ennen muistotilaisuutta loppupäiväksi ylös. Surun koskettaessa koko kansaa voi sisäministeriö suosittaa yleistä suruliputusta.

Muinaissuomalaiset nimet
Muinaissuomalaiset nimet ovat ajalta ennen kristinuskoa. Ne ovat yleistyneet jälleen kansallisromantiikan myötä. Nykyään muinaisnimi on hiukan harvinaisempi ensimmäisenä etunimenä. Miehillä muinaisnimiä on huomattavasti enemmän kuin naisilla.

Luontonimet
Luontonimeä kantaa ensimmäisenä etunimenään yli 340 tuhatta suomalaista. Luontonimet ovat paljon yleisempiä naisilla kuin miehillä. Katso lista kaikista luontonimistä väestörekisterissä.

Sukupuolineutraalit nimet
Digi- ja väestötietoviraston nimidatan (etunimi ja tieto onko mies vai nainen) perusteella on juttuun koostettu 496 nimen listaus.

Kaikki suomalaisten etunimien anagrammit
Kolmasosa suomalaisista etunimistä on anagrammeja. Anagrammissa on samat kirjaimet eri järjestyksessä. Katso lista kaikista suomalaisten etunimistä, jotka ovat toistensa anagrammeja.

Perisuomalaiset nimet: kolme kerrostumaa
Kustaa Vilkuna jakoi perisuomalaiset nimet kolmeen kerrostumaan: eteenpäin pyrkivän suomalaisuuden nimiksi, kansallisromanttisen kauden kalevalaisiksi nimiksi ja oman aikansa uusimmat nimet äänneasultaan merkityksettömiksi ja kauniiksi nimiksi.

Naisten ja miesten yhteiset nimipäivät
Suomenkielisessä kalenterissa on 23 päivää ja suomenruotsalaisessa 59 päivää, jolloin naisilla ja miehillä on yhteinen nimipäivä. Katso listaukset artikkelista.

Etunimien alku- ja loppuosat
"Mar" on yleisin alkuosa niin miesten kuin naistenkin nimissä. Tämä siitä huolimatta, että monet etunimien alku- ja loppuosat ovat käytössä usein vain joko miehillä tai naisilla.

Miesten nimien yleisimmät alku- ja loppuosat
Miesten ensimmäiset etunimet alkavat yleisimmin "Mar" ja päättyvät "tti". Toiseksi yleisimmät ovat "Mik" ja "ari" ja kolmanneksi yleisimmät "Jar" ja "kka".