Jutut »

Liputuspäivät

Suomen lipun liputuspäivät jaetaan virallisiin liputuspäiviin ja muihin liputuspäiviin. Myös muina päivinä kuin liputuspäivinä saa liputtaa.

Viralliset liputuspäivät

28.2: Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä

1.5: vappu, suomalaisen työn päivä

14.5.2023 (toukokuun toinen sunnuntai): äitienpäivä

4.6.: puolustusvoimain lippujuhlan päivä

24.6.2023 (kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai): juhannuspäivä, Suomen lipun päivä

26.8.2023 (elokuun viimeinen lauantai): Suomen luonnon päivä, ensimmäistä kertaa liputuspäivä 2023

12.11.2023 (marraskuun toinen sunnuntai): isänpäivä

6.12: itsenäisyyspäivä

Lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat päivät, jolloin, jolloin Suomessa on valtiolliset vaalit, kunnallisvaalit, Euroopan parlamentin vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys sekä se päivä, kun Suomen tasavallan presidentti aloittaa virkakautensa. Sisäministeriö on suosittanut yleistä liputusta sunnuntaina 23.1.2022 järjestettävien aluevaalien johdosta.

Muut liputuspäivät

5.2: J. L. Runebergin päivä

19.3: Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä

9.4: Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä

27.4: kansallinen veteraanipäivä

9.5: Eurooppa-päivä

12.5: J. V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä

21.5.2023 (toukokuun kolmas sunnuntai): kaatuneitten muistopäivä

6.7: Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä

10.10: Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä

24.10: Yhdistyneiden kansakuntien päivä

6.11: svenska dagen, ruotsalaisuuden päivä

20.11: lapsen oikeuksien päivä

8.12: Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä

Mihin kellonaikaan liputetaan?

Suomessa lippu tulisi nostaa salkoon aamulla klo 8 ja laskea samaan aikaan kuin aurinko laskee, kuitenkin viimeistään klo 21. Itsenäisyyspäivänä lippu lasketaan klo 20. Samoin lippu lasketaan klo 20 sellaisena vaalipäivänä, jolloin äänestys päättyy auringon laskettua.

Juhannusaattona lippu nostetaan salkoon vasta klo 18 - ja lasketaan seuraavana päivänä eli juhannuspäivänä klo 21.

Kaamosaikaan liputusta suositellaan klo 8-16.

Nämä liputusajat eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja niistä voidaan käytännön syistä poiketa.

Ahvenanmaan liputuspäivät

Ahvenanmaalla on myös omat liputuspäivät. Ahvenanmaalla nostetaan salkoon oma sini-kelta-punainen maakuntalippu.

30.3.: Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja neutralisoinnin juhlapäivä

30.4.2022 (huhtikuun viimeinen sunnuntai): Ahvenanmaan lipun päivä

9.6: Ahvenanmaan itsehallintopäivä

Saamelaisten liputuspäivät

Saamelaisilla on niinikään omat liputuspäivät. Saamelaisten lipussa on punaista, vihreää, keltaista ja sinistä.

6.2. Saamelaisten kansallispäivä

2.3. Suomen saamelaiskäräjien perustamispäivä

26.3.2023 (maaliskuun neljäs sunnuntai) Marian ilmestyspäivä, saamelaisten perinteinen juhlapäivä

26.6. Juhannuspäivä, yleinen juhlapäivä

9.8. YK:n kansainvälinen alkuperäiskansojen päivä

15.8. Saamen lipun hyväksymispäivä

18.8. Saamelaisneuvoston perustamispäivä

26.8. Ruotsin saamelaiskäräjien perustamispäivä

9.10. Norjan saamelaiskäräjien perustamispäivä

9.11. Saamelaisvaltuuskunnan perustamispäivä

15.11. Ensimmäisen saamelaisen valtiopäivämiehen Isak Saban syntymäpäivä

29.11. Elsa Laula Renbergin syntymäpäivä

Kirjoittaja:

Arkikoodi

Lähteet ja lisätiedot:

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780383

https://intermin.fi/suomen-lippu/liputuspaivat

https://almanakka.helsinki.fi/fi/liputus-ja-juhlapaivat

Päivitetty: 15.12.2022

Julkaistu: 1.1.2022