Jutut »

Naisten ja miesten yhteiset nimipäivät

Suomenkielisessä kalenterissa on 23 päivää ja suomenruotsalaisessa 59 päivää, jolloin naisilla ja miehillä on yhteinen nimipäivä. Katso listaukset artikkelista.

Pääsääntöisesti naisilla ja miehillä on nimipäivät eri päivinä. Tästä on kuitenkin paljon poikkeuksia. Suomenkielisessä kalenterissa on 23 päivää ja suomenruotsalaisessa 59 päivää, jolloin on sekä naisten että miesten nimipäiviä. Suomenkielisen kalenterin päivistä siis 6% ja suomenruotsalaisen kalenterin päivistä 16% on tällaisia.

Perinteisesti miesten ja naisten nimipäiviä on vietetty eri päivinä. Tämä periaate päti aina 1900-luvun alkupuolelle saakka. Vuoden 1929 nimipäiväuudistuksessa samoille päiville tuli miesten ja naisten nimiä. Tämän uudistuksen yhteydessä myös suomenruotsalainen kalenteri eriytettiin omaksi kalenterikseen.

Kustaa Vilkunan vei kuitenkin 1950 nimipäiväuudistuksessa miesten ja naisten nimiä jälleen omille päivilleen ja sen jälkeen yhteisiä päiviä oli vain jouluaatto, jolloin Aatami ja Eeva viettivät nimipäiviään.

Tämän jälkeen ovat yhteiset päivät pikkuhiljaa uudistusten myötä lisääntyneet.

Samalle päivälle tulleet miesten ja naisten nimet ovat usein samaa juurta, esimerkiksi Henna ja Henrik 19.1., Josefiina ja Joosef 19.3. tai Julia ja Julius 12.4. Aina näin ei kuitenkaan ole, esimerkiksi jo mainitut Aatami ja Eeva viettävät nimipäiviään 24.12. Joskus nimillä ei ole ilmeistä yhteyttä ja ne ovat todennäköisesti eri syistä sattuneet tulemaan samalle päivälle, kuten Karita ja Väinämö 17.2. tai Suvi ja Roope 7.6.

Suomenkieliset nimipäivät, jolloin sekä naisten että miesten nimiä

Suomenruotsalaiset nimipäivät, jolloin sekä naisten että miesten nimiä

Kirjoittaja:

Arkikoodi

Lähteet ja lisätiedot:

Yle.fi / Anna Keränen, Pasi Heikura: Tiitus ja Okko palasivat almanakkaan

Julkaistu: 25.9.2023

Uusimmat samoilla tageilla varustetut:

Luontonimet
Luontonimeä kantaa ensimmäisenä etunimenään yli 340 tuhatta suomalaista. Luontonimet ovat paljon yleisempiä naisilla kuin miehillä. Katso lista kaikista luontonimistä väestörekisterissä.

Muinaissuomalaiset nimet
Muinaissuomalaiset nimet ovat ajalta ennen kristinuskoa. Ne ovat yleistyneet jälleen kansallisromantiikan myötä. Nykyään muinaisnimi on hiukan harvinaisempi ensimmäisenä etunimenä. Miehillä muinaisnimiä on huomattavasti enemmän kuin naisilla.

Harvinaiset nimet, joilla on nimipäivä
Suomalaisessa ja suomenruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa on koko joukko nimiä, joiden ei yleisyytensä perusteella enää pitäisi niissä olla. Tämä artikkeli listaa ne. Näidenkin hienojen nimien soisi taas yleistyvän, vaikka nimipäiväkalenteriin päässeitä nimiä ei sieltä juuri poistetakaan.

Yleiset nimet ilman nimipäivää
Suomalaiseen nimipäiväkalenteriin pääsemiseksi on vakiintunut 500 nimen kantajan vaatimus ensimmäisenä etunimenä. Tässä artikkelissa listaamme nimet, joilla olisi tämän rajan perusteella oikeus saada virallinen nimipäivä, mutta joilla jostain syystä ei nimipäivää ole.

Yhdysnimien nimipäivät
Yhdysviivalla varustetuilla yhdysnimillä ei ole virallisia nimipäiviä. Poikkeus on Kukka-Maaria, sillä se merkitsee Marian etsikkopäivää. Voit ehdottaa yhdysviivaiselle nimelle epävirallista nimipäivää nimipaivat.fi:ssä.