Merkkipäivät  

Tänään 12.7. ei ole Suomen lipun liputuspäivä

Tänään ei ole Suomessa virallinen, vakiintunut tai sisäministeriön suosittelema liputuspäivä. Lipun voi kuitenkin nostaa salkoon muinakin päivinä, vaikkapa tätäkin päivää juhlistaen.

Seuraava liputuspäivä on Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä (9.8.) - suositeltu liputus

Kaikki Suomen lipun liputuspäivät

Suomen lipun liputuspäivät jaetaan virallisiin liputuspäiviin, vakiintuneisiin liputuspäiviin sekä sisäministeriön suosittelemiin liputuspäiviin. Lisäksi voi olla yleisiä suruliputuspäiviä. Viralliset ja vakiintuneet ovat perinteisesti olleet niitä kalenteriin merkittyjä liputuspäiviä. Myös muina päivinä kuin liputuspäivinä saa liputtaa. Lisäksi Ahvenanmaalla ja saamelaisilla on omat liputuspäivänsä. Alla olevasta taulukosta löydät Suomen lipun liputuspäivät. Viralliset liputuspäivät (10+2 kpl) on määritelty omassa asetuksessaan. Vakiintuneet liputuspäivät (15 kpl) on merkitty Helsingin yliopiston valtiokalenteriin. Näiden lisäksi on olemassa siis vielä sisäministeriön suosittelemia liputuspäiviä (4 kpl).

Mikäli taulukon päivä on tänään, on se korostettu sinisellä. Taulukossa on aina korostettuna harmaalla se liputuspäivä, joka tulee seuraavaksi.

pvm päivä liputus
28.1.­2024presindentinvaali 2024 virall.
3.2Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä suosit.
5.2J. L. Runebergin päivä vakiint.
6.2saamelaisten kansallispäivä suosit.
11.2.­2024presidentinvaali 2024 (toinen kierros) virall.
28.2Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä virall.
19.3Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä vakiint.
3.4.­2024Suruliputus Viertolan kouluampumisen johdosta surulip.
8.4romanien kansallispäivä suosit.
9.4Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä vakiint.
27.4kansallinen veteraanipäivä vakiint.
1.5vappu, suomalaisen työn päivä virall.
9.5Eurooppa-päivä vakiint.
11.5.­2025
toukokuun toinen sunnuntai
äitienpäivä virall.
12.5J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä vakiint.
18.5.­2025
toukokuun kolmas sunnuntai
kaatuneiden muistopäivä vakiint.
4.6puolustusvoimain lippujuhlan päivä virall.
9.6.­2024europarlamenttivaalit 2024 virall.
20.6.­2025
juhannusta edeltävä perjantai
juhannusaatto virall.
21.6.­2025
20.–26.6. oleva lauantai
juhannuspäivä, Suomen lipun päivä virall.
6.7Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä vakiint.
9.8Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä suosit.
31.8.­2024
elokuun viimeinen lauantai
Suomen luonnon päivä vakiint.
1.10Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä vakiint.
10.10Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä vakiint.
24.10Yhdistyneiden kansakuntien päivä vakiint.
6.11Kustaa Aadolfin päivä, ruotsalaisuuden päivä vakiint.
10.11.­2024
marraskuun toinen sunnuntai
isänpäivä virall.
10.11.­2023presidentti Martti Ahtisaaren hautajaispäivä surulip.
20.11lapsen oikeuksien päivä vakiint.
6.12itsenäisyyspäivä virall.
8.12Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä vakiint.
päivä, jolloin toimitetaan valtiolliset vaalit, kuntavaalit, Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys koko maassa virall.
päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa virall.

Jos liputat 12.7: Mihin aikaan lippu salkoon?

                             nosto    lasku
Helsinki8:0021:00
Turku8:0021:00
Lahti8:0021:00
Tampere8:0021:00
Jyväskylä8:0021:00
Kuopio8:0021:00
Oulu8:0021:00
Rovaniemi8:0021:00
Utsjoki8:0021:00

Mihin kellonaikaan liputetaan?

Suomessa lippu tulisi nostaa salkoon aamulla klo 8 ja laskea samaan aikaan kuin aurinko laskee, kuitenkin viimeistään klo 21.

Juhannusaattona lippu nostetaan klo 18 - ja lasketaan vasta juhannuspäivänä. Kaamosaikaan liputusta suositellaan klo 8-16. Itsenäisyyspäivänä lippu lasketaan klo 20. Lisäksi lippu lasketaan klo 20 sellaisena vaalipäivänä, jolloin äänestys päättyy auringon laskettua.

Mutta säännöt eivät ole ehdottomia, niistä voidaan käytännön syistä poiketa!

Seuraavista taulukoista löydät erikseen viralliset, vakiintuneet ja suositellut nimipäivät. Näissäkin taulukoissa on sinisellä korostuksella, mikäli tänään on kyseinen päivä, ja harmaalla korostuksella aina se seuraavaksi tuleva liputuspäivä.

Viralliset liputuspäivät

pvm päivä
28.1.2024 presindentinvaali 2024
11.2.2024 presidentinvaali 2024 (toinen kierros)
28.2. Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä
1.5. vappu, suomalaisen työn päivä
11.5.2025
toukokuun toinen sunnuntai
äitienpäivä
4.6. puolustusvoimain lippujuhlan päivä
9.6.2024 europarlamenttivaalit 2024
20.6.2025
juhannusta edeltävä perjantai
juhannusaatto
21.6.2025
20.–26.6. oleva lauantai
juhannuspäivä, Suomen lipun päivä
10.11.2024
marraskuun toinen sunnuntai
isänpäivä
6.12. itsenäisyyspäivä
päivä, jolloin toimitetaan valtiolliset vaalit, kuntavaalit, Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys koko maassa
päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa

Vakiintuneet liputuspäivät

Vakiintuneiksi liputuspäiviksi päädytään suositellun liputuspäivän kautta. Esimerkiksi Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä oli ensimmäisen kerran vakiintunut liputuspäivä 1.10.2023, mutta se oli sisäministeriön suosittelemana liputuspäivänä jo seitsemän kertaa ennen sitä. Sisäministeriö seuraa suositeltujen liputuspäivien suosiota ja mikäli kansa liputtaa ahkerasti, voi päivä päätyä vakiintuneeksi liputuspäiväksi.

pvm päivä
5.2. J. L. Runebergin päivä
19.3. Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä
9.4. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä
27.4. kansallinen veteraanipäivä
9.5. Eurooppa-päivä
12.5. J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä
18.5.2025
toukokuun kolmas sunnuntai
kaatuneiden muistopäivä
6.7. Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä
31.8.2024
elokuun viimeinen lauantai
Suomen luonnon päivä
1.10. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä
10.10. Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä
24.10. Yhdistyneiden kansakuntien päivä
6.11. Kustaa Aadolfin päivä, ruotsalaisuuden päivä
20.11. lapsen oikeuksien päivä
8.12. Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä

Sisäministeriön suosittelemat liputuspäivät

Näiden yllä kuvattujen liputuspäivien (virallisten sekä vakiintuneiden) lisäksi sisäministeriö siis suosittelee liputusta tiettyinä päivinä. Suositelluista liputuspäivistä voi tulla vakiintuneita liputuspäiviä, mikäli silloin liputetaan ahkerasti.

pvm päivä
3.2. Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä
6.2. saamelaisten kansallispäivä
8.4. romanien kansallispäivä
9.8. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä

Suomen lipun liputuspäivien lisäksi Suomessa liputetaan myös Ahvenanmaan ja Saamen lipuilla ja näillä on omat liputuspäivänsä.

Ahvenanmaan lipun liputuspäivät

pvm päivä
30.3. Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja neutralisoinnin juhlapäivä
27.4.2025
huhtikuun viimeinen sunnuntai
Ahvenanmaan lipun päivä
9.6. Ahvenanmaan itsehallintopäivä

Saamen lipun liputuspäivät

Saamen lipulla liputetaan myös juhannuksena. Tällöin on Suomen ja Saamen lippujen yhteinen liputuspäivä.

pvm päivä
6.2. saamelaisten kansallispäivä
2.3. Suomen saamelaiskäräjien perustamispäivä
23.3.2025
maaliskuun neljäs sunnuntai
Marian ilmestyspäivä
21.6.2025
20.–26.6. oleva lauantai
juhannuspäivä, Suomen lipun päivä
15.8. Saamen lipun hyväksymispäivä
18.8. saamelaisneuvoston perustamispäivä
26.8. Ruotsin saamelaiskäräjien perustamispäivä
9.10. Norjan saamelaiskäräjien perustamispäivä
9.11. saamelaisvaltuuskunnan perustamispäivä
15.11. ensimmäisen saamelaisen valtiopäivämiehen Isak Saban syntymäpäivä
29.11. Elsa Laula Renbergin syntymäpäivä