Nimet: 13

máren   máret   márgget   márjjá   mávdná   mávnnel   meartá   meret   merjá   miijá   miinná   mimmi   naná   nánni   njáveš   oajá   oggi   oile   piijá   ráfi   ráhkel   rávdná   regiinná   rihttá   risten   ristiinná   ruhte   ruvsá   sáben   sábin   sáddja   sáibmi   sáráhkká   seará   selbmá   selggo   seljo   siinná   sikká   silvá   sire   siru   sive   sivnne   soabá   sofe   soffá   soljá   solla   sunná   suoinná   suonjar   šealggá   tiinná   uksáhkká   unni   vábo   válbor   várbu   várvá   venlá   viivvá   vilbmá   virba   virvá   vuohkku   áilu   áivvit   áksel   álbe   áles   ámmá   ámmol   ámmon   ámmot   ándaras   ándá   ándde   ánddijá   ánde   ánderijá   ánnjá   ánot   ahkebeaivi   ánte   ahkejuoksa   ápmot   ahkemiella   ápparan   áppá   albearta   áppo   algebeaivi   ára   ansealbma   anselbme   árrajuoksa   ártne   ártor   ábel   árvet   ábo   ábrrán   ásllat   ádo   áttán   ágá   ávgos   ággi   ávvu