Merkkipäivät  Liputuspäivät

Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä

8.12.

8.12. on Jean Sibeliuksen (8.12.1865-20.9.1957) syntymäpäivä. Sibeliuksen musiikilla oli tärkeä rooli suomalaisen identiteetin muodostumisessa. Sibeliuksen päivä oli sisäministeriön suosittelema liputuspäivä vuosina 2005-2010. Päivästä tuli vakiintunut liputuspäivä vuonna 2011 ja silloin siitä tuli myös suomalaisen musiikin päivä.

Jean on Johan ranskalaisittain

Jean Sibeliuksen nimi oli Johan Sibelius. Hän alkoi opiskeluaikoinaan käyttää sedältään jääneitä käyntikortteja. Sedän nimi oli myös Johan ja nimi oli korteissa kirjoitettu ranskalaisittain: Jean.

Kansallishenkisten taiteilijoiden piiri

Jean Sibelius muodosti ystäväpiirin muiden taiteilijoiden kuten Akseli Gallen-Kallelan, Eero Järnefeltin ja Eino Leinon kanssa.

Sortotoimet kasvattivat musiikin suosiota

Venäjän keisari Nikolai II antoi vuonna 1899 helmikuun manifestin. Kyseinen julistus kavensi Suomen autonomiaa ja se tulkittiin sortotoimeksi. Sibeliuksen isänmaallinen musiikki sai tästä nostetta.

Nuorsuomalaiset järjestivät manifestia ja Venäjän sortopolitiikkaa vastaan protestoidakseen Sanomalehdistön päivien juhlan, jossa esitettiin kuusiosainen kuvaelma, joka kertoi suomen kansan historiasta. Tekstin kirjoittivat Eino Leino sekä Jalmari Finne ja musiikin sävelsi Sibelius. Leino kirjoitti tekstin viimeiseen osaan, joka oli Suomi Herää. Viimeisen osan sävellyksen pohjalta syntyi myös uudistettu versio, Finlandia, vuonna 1900. Tätä nimeä käytettiin tosin ensi kerran vasta vuonna 1901.

Jean Sibeliuksen tärkeimmät teokset

Sibeliuksen tärkeimpinä teoksina pidetään:

Kaksi päivää yhteen

Alunperin liputuspäivää Jean Sibeliukselle ja suomalaiselle säveltaiteelle ehdotti Kaija Lehmuskallio ja asiaa lähti ajamaan Hämeenlinnan Kansallinen Kulttuuriyhdistys. Sisäasiainministeriö suositteli tänä päivänä liputtamista vuonna 2005. Tällöin Sibeliuksen syntymästä oli kulunut 140 vuotta.

Myös suomalaiselle musiikille oli ehdotettu liputuspäivää ja päiväksi oli kaavailtu 11.3. 11.3.1882 oli Helsingfors Musikförening -yhdistyksen perustamispäivä. Helsingfors Musikförening ylläpiti Helsingin Musiikkiopistoa, joka vuonna 1924 muutettiin Helsingin konservatorioksi ja 1939 Sibelius-Akatemiaksi. 11.3.1882 pidetään siis myös Sibelius-Akatemian perustamispäivänä.

Lopulta nämä kaksi päivää laitettiin yhteen ja Jean Sibelius ja suomalainen musiikki saivat yhteisen päivän vuonna 2011, jolloin päivästä myös tuli vakiintunut liputuspäivä eli se merkittiin kalentereihin. Päivämäärä oli siis lopulta Sibeliuksen syntymäpäivä 8.12.

Lähteet ja lisätiedot:

YLE: Suomalaisen musiikin päivä 8.12. – kansallissäveltäjämme Sibelius oli konservatiivi ja vallankumouksellinen
Wikipedia: Jean Sibelius
Wikipedia: Finlandia
Sibelius-Akatemia