Merkkipäivät

Kansainvälinen inhimillisen solidaarisuuden päivä (YK)

20.12.

Päivä kytkeytyy YK:n vuosituhatjulistukseen vuodelta 2000. Julistuksessa määriteltiin solidaarisuus yhtenä perusarvona. YK:n yleiskokous julisti 20.12. kansainväliseksi inhimillisen solidaarisuuden päiväksi (International Human Solidarity Day) istunnossaan vuonna 2005. Tämä tapahtui vuosituhattavoitteiden toteutumista seuranneen huippukokouksen jälkeen.

Solidaarisuuden tärkeys tunnustettiin vuosituhatjulistuksessa

Tämän kansainvälisen päivän taustalla on YK:n vuosituhatjulistus (Millennium Declaration). Tämä julistus hyväksyttiin YK:ssa valtionpäämiesten huippukokouksessa Millennium Summitissa 8.9.2000.

Julistus tunnusti solidaarisuuden yhdeksi 21. vuosisadan kansainvälisten suhteiden perusarvoksi. Julistuksen perusarvoja olivat vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus, suvaitsevaisuus, luonnon kunnioitus ja jaettu vastuu.

Solidaarisuudesta julistuksessa todetaan seuraavaa: "Globaalit haasteet tulee hallita siten, että kustannukset ja taakka jakautuvat oikeudenmukaisesti tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perusperiaatteiden mukaisesti. Ne, jotka kärsivät tai jotka hyötyvät vähiten, ansaitsevat apua niiltä, jotka hyötyvät eniten."

Julistuksesta tiivistettiin myös kahdeksan vuosituhattavoitetta (Millennium Goals).

Päivä voimaan vuosituhattavoitteiden seurantakokouksen myötä

Kun vuosituhattavoitteiden toteutumista tarkasteltiin syyskuussa vuoden 2005 World Summitissa, esitti YK:n yleiskokous inhimillisen solidaarisuuden päivän viettoa. Päivä hyväksyttiin kansainväliseksi päiväksi myöhemmin samana vuonna eli 22.12.2005. Ensimmäistä kansainvälistä inhimillisen solidaarisuuden päivää päästiin siis viettämään 20.12.2006.

YK:n mukaan kansainvälinen solidaarisuuden päivä on päivä, jolloin:

Vuosituhattavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuosituhattavoitteet ovat ehkä historian menestyksekkäin köyhyyden vastainen kampanja. Seuraavassa listaus tavoitteista, kukin kohta alla on linkitetty YK:n mdgmonitor.orgin-sivulle, joka seuraa kyseisen tavoitteen toteutumista.

  1. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen
  2. Peruskoulumahdollisuuksien takaaminen kaikille
  3. Tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen
  4. Lapsikuolleisuuden vähentäminen
  5. Odottavien äitien terveyden parantaminen
  6. HIV/AIDSin, malarian sekä muiden tautien vastainen taistelu
  7. Ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen
  8. Globaalin kumppanuuden luominen kehitykselle

Suurimmassa osassa näistä piti tavoitteeseen päästä vuoteen 2015 mennessä.

Lähteet ja lisätiedot:

Wikipedia: International Human Solidarity Day 20 December
UN: International Human Solidarity Day 20 December
Wikipedia: United Nations Millennium Declaration
Wikipedia: YK:n vuosituhattavoitteet
Wikipedia: Millennium Summit
Wikipedia: 2005 World Summit
Suomen YK-liitto: Kansainvälinen inhimillisen solidaarisuuden päivä
UN: MDG Monitor