Merkkipäivät

Kansainvälinen naistenpäivä (YK)

8.3.

Kansainvälisen naistenpäivän alkuperä on liikehdinnässä naisten olojen parantamiseksi. Sitä on 1900-luvulta lähtien juhlittu erityisesti sosialistisissa maissa. YK julisti sen kansainväliseksi päiväksi vuoden 1977 yleiskokouksessaan.

Vaatetyöläisten lakko Yhdysvalloissa 1908

Kansainvälistä naistenpäivää on 1900-luvulla juhlittu erityisesti sosialistisissa maissa. Amerikan sosialistipuolue julisti ensimmäiseksi Yhdysvaltojen kansalliseksi naistenpäiväksi 28.2.1909. Päivää vietettiin tällöin vuoden 1908 vaatetyöläisten lakon kunniaksi.

Tämä innoitti vuonna 1910 kansainvälisen sosialististen naisten konferenssin saksalaisia osallistujia ehdottamaan vuosittaisen naisten päivän järjestämistä. Seuraavana vuonna 1911 naisten päivää vietettiinkin eri puolilla Eurooppaa, tosin päivämäärät vaihtelivat.

Venäjän vallankumouksen alku naisten protesteissa 8.3.1917

Venäjän 1917 helmikuun vallankumouksen alkuun osui myös kansainvälinen naistenpäivä 8.3.1917, joka kääntyi naisten protestiksi tsaarinvaltaa vastaan. Venäjällä tuolloin käytössä olleessa juliaanisessa kalenterissa päivä oli 23.2.

Venäjän 1917 vallankumouksen ja naisten saaman äänioikeuden jälkeen kansainvälisestä naisten päivästä 8.3. tuli kansallinen vapaapäivä Venäjällä ja myöhemmin Neuvostoliitossa.

Kylmän sodan kamppailu päivämäärästä 8.3. ja naisten sieluista?

Itse päivämäärä voi olla alunperin peräisin naispuolisten tekstiilityöläisten lakosta ja marssista epäoikeudenmukaisia työoloja vastaan New Yorkissa 8.3.1857. Toisaalta tätä vastaan kirjoittavat Liliana Kandelin ja Françoise Picqin artikkelissaan, he eivät ole löytäneet tapahtumasta mainintoja aikalaislähteistä ja toisaalta 8.3.1857 oli sunnuntai, mikä on varsin huono lakkopäiväksi. Heidän mukaansa kyseisen päivän yhteys naistenpäivään keksittiin vuonna 1955, jotta naisten oloja voitiin alkaa parantaa myös Länsi-Euroopassa ilman yhteyttä kommunismiin ja Neuvostoliittoon.

Kansainvälisen naistenpäivän tausta on siis vasemmistolainen, mutta feministinen liike alkoi myöhemmin 1960-luvulla ottaa sitä myös omakseen. Naistenpäivä johti 1960-luvulla virinneisiin aloitteisiin, jotka päätyivät myös kansainvälisen miestenpäivän syntyyn.

Lopulta YK julisti vuoden 1977 yleiskokouksessaan päivän kansainväliseksi naisten päiväksi ja päivämääräksi vakiintui 8.3.

Usein kansainvälinen naistenpäivä nähdään vasemmistolaisena hankkeena, sen taustakin on kansainvälisyydessä, ja äitienpäivä taas enemmän porvarillisena perinteenä.

Lähteet ja lisätiedot:

Wikipedia: International Women's Day
The Guardian: The women's protest that sparked the Russian Revolution
Wikipedia: Helmikuun vallankumous
US Census Bureau: International Women’s Day
Kandel (L.) & Picq (F.), Journée des femmes: le mythe des origines (1982)