Merkkipäivät

Kansainvälinen pankkien päivä (YK)

4.12.

4.12. ei olekaan mikä tahansa pankkipäivä vaan se on kansainvälinen pankkien päivä. YK:n yleiskokous päätti siitä vuonna 2019 ja ensimmäistä päivää vietettiin 2020.

Kansainvälisen pankkien päivän vietto kytkeytyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Nämä tavoitteet tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat seuraavat:

 1. Köyhyyden poistaminen
 2. Nälän poistaminen
 3. Terveys ja hyvinvointi
 4. Laadukas koulutus
 5. Sukupuolten välinen tasa-arvo
 6. Puhdas vesi ja sanitaatio
 7. Edullinen ja puhdas energia
 8. Hyvät työolot ja taloudellinen kasvu
 9. Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
 10. Epätasa-arvon vähentäminen
 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 12. Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto
 13. Ilmastotoiminta
 14. Elämä vedenpinnan alla
 15. Elämä maan päällä
 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot
 17. Yhteistyö

Näiden tavoitteiden saavuttamisessa myös pankkisektorilla on oma roolinsa. YK:n mukaan yhteistyötä tarvitaan kaikilla sektoreilla. Näitä ovat niin hallitukset, yksityinen sektori kuin siviiliyhteiskunnan toimijat. Tässä yhteistyössä taloudellisilla innovaatioilla on tärkeä rooli, etteivät erilaiset hankkeet jäisi liian lyhytjänteisiksi.

Aika kaunis ajatus kyllä.

Lähteet ja lisätiedot:

UN: International Day of Banks 4 December
UN: Sustainable Development Goals