Merkkipäivät

Kansainvälinen siviili-ilmailun päivä (YK)

7.12.

Kansainvälinen siviili-ilmailusopimus allekirjoitettiin 7.12.1944. Kansainvälistä siviili-ilmailun päivää vietetään tämän päivän muistoksi. YK:n yleiskokous julisti päivän kansainväliseksi päiväksi vuonna 1996.

Kansainvälistä siviili-ilmailun päivää vietettiin ensimmäistä kertaa 7.12.1994 siviili-ilmailusopimuksen 50-vuotispäivän kunniaksi. Tuolloin järjestävänä tahona oli kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO). Tästä kahden vuoden päästä 1996 YK julisti päivän kansainväliseksi päiväksi.

Kansainvälinen siviili-ilmailun sopimus eli Chicagon sopimus allekirjoitettiin 7.12.1944. Allekirjoittajamaita oli 52. Sopimus sai tarvittavat 26 ratifiointia 5.3.1947 ja näin se astui voimaan 4.4.1947. Tästä päivämäärästä tuli myös se päivä, jolloin Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO syntyi, sillä siitä ja sen tehtävistä oli määrätty sopimuksessa.

Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1949.

Seuraavassa joitain tärkeitä sopimuksen kohtia:

1. artikla: Jokaisella valtiolla on täydellinen ja yksinomainen suvereniteetti alueensa yläpuolella olevaan ilmatilaan.

5. artikla: Valtioiden ilma-aluksilla, jotka eivät ole aikataulunmukaisessa liikenteessä, on oikeus lentää sopimusvaltioiden alueiden poikki ja pysähtyä ilman ennakkolupaa. Valtio voi kuitenkin vaatia lentokonetta laskeutumaan.

6. artikla: (Säännöllinen lentoliikenne) Mitään säännöllistä kansainvälistä lentoliikennettä ei saa liikennöidä sopimusvaltion alueen yli tai alueelle ilman lupaa.

10. artikla: (Laskeutuminen tullilentokentille): Valtio voi vaatia, että laskeutuminen tapahtuu nimetylle tullilentoasemalle ja vastaavasti alueelta lähtö voidaan vaatia nimetyltä tullilentoasemalta.

12. artikla: Kunkin valtion on pidettävä omat lentosääntönsä mahdollisimman yhtenäisinä yleissopimuksen mukaisesti vahvistettujen sääntöjen kanssa, sopimusvaltiolla on velvollisuus varmistaa näiden sääntöjen noudattaminen.

13. artikla: (Saapumis- ja tulliselvityssäännöt) Valtion lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat matkustajien, miehistön tai rahdin tuloa ja lähtöä ilma-aluksesta, on noudatettava saapuessa, lähdettäessä ja ollessa kyseisen valtion alueella.

16. artikla: Kunkin valtion viranomaisilla on oikeus tutkia muiden valtioiden ilma-alukset laskeutuessa tai lähdössä ilman kohtuutonta viivytystä.

24. artikla: Ilma-alukset, jotka lentävät toisen sopimusvaltion alueelle, toisesta valtiosta tai alueen halki, sallitaan tilapäisesti tullitta valtion tullimääräysten mukaisesti. Polttoaine, voiteluöljyt, varaosat, tavanomaiset varusteet ja lentokonevarastot sopimusvaltion ilma-aluksessa, kun ne saapuvat toisen sopimusvaltion alueelle ja säilytetään lentokoneessa tämän valtion alueelta poistuttaessa, on vapautettu tulleista ja tarkastuksesta. Tätä vapautusta ei sovelleta purettuihin määriin tai esineisiin, paitsi valtion tullimääräysten mukaisesti.

29. artikla: Ennen kansainvälistä lentoa ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että ilma-alus on lentokelpoinen, asianmukaisesti rekisteröity ja että siihen liittyvät todistukset ovat ilma-aluksessa. Vaaditut asiakirjat ovat:

30. artikla: Toisen valtion alueella tai sen yläpuolella lentävässä valtion ilma-aluksessa saa olla vain radioita, joilla on lupa ja joita käytetään sen valtion määräysten mukaisesti, jossa ilma-alus on rekisteröity. Radioita saavat käyttää vain ohjaamomiehistön jäsenet, joilla on lentokoneen rekisteröintivaltion lupa.

32. artikla: Jokaisen kansainvälisessä ilmailussa käytettävän ilma-aluksen ohjaajalla ja miehistöllä on oltava sen valtion myöntämät tai vahvistamat pätevyystodistukset ja lupakirjat.

33. artikla: (Todistusten ja lupakirjojen tunnustaminen) Muiden valtioiden on tunnustettava päteviksi lentokelpoisuustodistukset, pätevyyskirjat ja lupakirjat, jotka on myöntänyt tai vahvistanut ilma-aluksen rekisteröintivaltio. Näiden myöntämistä koskevien vaatimusten on vastattava yleissopimuksessa asetettuja vähimmäisvaatimuksia tai ylitettävä ne.

Lähteet ja lisätiedot:

Wikipedia: Kansainvälinen siviili-ilmailun päivä
Wikipedia: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö
Wikipedia: Convention on International Civil Aviation
ICAO
Finlex: Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus