Merkkipäivät

Kansainvälinen tyttöjen ympärileikkauksen vastainen päivä (YK)

6.2.

Kansainvälinen tyttöjen ympärileikkauksen vastainen päivä (International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation) on YK:n yleiskokouksen vuonna 2012 julistama päivä. Päivää vietetään 6.2. Suomenkielisenä terminä käytetään usein sukuelinten silpomista, mikä tarkoittaa samaa asiaa. Se on myös suorempi käännös päivän englanninkielisestä nimestä.

Naisten ja tyttöjen ympärileikkauksella eli sukuelinten silpomisella on tuhatvuotinen perinne. Naisten ja tyttöjen ympärileikkaus loukkaa YK:n ihmisoikeuksian julistusta sekä useita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, kuten YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta, YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ja Euroopan neuvoston yleissopimusta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta.

YK pyrkii lopettamaan naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen vuoteen 2030 mennessä. Tämä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 5 alatavoite 5.3.

YK:n tietojen mukaan:

Lähteet ja lisätiedot:

THL: Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen eli ympärileikkaus
UN: International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation, 6 February
UNICEF: What is female genital mutilation?