Merkkipäivät

Kansainvälinen vuoristopäivä (YK)

11.12.

YK:n yleiskokous julisti 11.12. kansainväliseksi vuoristopäiväksi (International Mountain Day) vuonna 2003. Päivän tavoitteena on edistää vuoristoseutujen kestävää kehitystä. Päivän järjestelyjä koordinoi FAO.

International Mountain Day

Vuoristoseuduilla asuu 15% maapallon väestöstä. Noin puolet biodiversiteetiltään erityisen rikkaista "hotspoteista" sijaitsee juuri vuoristoseuduilla. Vuoristoja uhkaavat kuitenkin niin ilmastonmuutos, luonnonvarojen liikakäyttö kuin saastuminenkin.

YK:n yleiskokouksen julistaman maailman vuoristopäivän tavoitteena on edistää vuoristoseutujen kestävää kehitystä, lisätä tietoisuutta vuoristoekosysteemien merkityksestä ja vaatia luontoon perustuvia ratkaisuja, parhaita käytäntöjä ja investointeja. Ratkaisujen tulisi lisätä vuoriston sietokykyä, vähentää haavoittuvuutta ja lisätä vuorten kykyä sopeutua päivittäisiin uhkiin ja äärimmäisiin ilmasto-olosuhteisiin.

YK: tietojen mukaan:

Lähteet ja lisätiedot:

UN: International Mountain Day 11 December
Suomen YK-liitto: Kansainvälinen vuoristopäivä
Wikipedia: Mountain Day