Merkkipäivät

Maailman maaperäpäivä (YK)

5.12.

Maaperäpäivää ehdotti alunperin International Union of Soil Sciences -järjestö vuonna 2002. YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO tuki aloitetta. Lopulta YK:n yleiskokous vahvisti ensimmäiseksi kansainväliseksi maaperäpäiväksi 5.12.2014. Suomessa maaperän hoidosta kertoo esim. ympäristöministeriön ja muiden toimijoiden Maaperä kuntoon -sivusto.

Samassa yhteydessä kun YK julisti maaperäpäivän, myös vuosi 2015 julistettiin kansainväliseksi maaperävuodeksi.

Vesi on kaiken elämän ennakkoehto. Elämän säilyminen maapallolla on kiinni maaperästä sekä maaperän ja veden kohtalonyhteydestä. Ihminen on kuitenkin toiminnallaan lisännyt maaperän köyhtymistä ja eroosiota.

Suomessa ympäristöministeriö, ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus sekä kunnat työskentelevät yhdessä turvallisen maaperän ja pohjaveden puolesta ja ovat julkaisseet Maaperä kuntoon -sivuston.

YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO on siis ollut maaperäpäivän aloitteentekijä sekä aktiivinen kampanjoija. FAO:n kampanjamateriaalin mukaan:

Maaperä ja vesi ovat välttämättömiä luonnonvaroja elämän ylläpitämiselle maapallolla

Maaperä ja vesi ovat toisiinsa liittyviä luonnonvaroja, jotka tarvitsevat yhteistä hallintaa

Väärät maaperä- ja vesihuoltokäytännöt vaikuttavat maaperän eroosioon, maaperän biologiseen monimuotoisuuteen, maaperän hedelmällisyyteen sekä veden laatuun ja määrään

Maaperän ja vesien suojelu edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista

Lähteet ja lisätiedot:

FAO: World Soil Day, 5 December
Maaperä kuntoon
International Union of Soil Sciences
UN: World Soil Day 5 December
Suomen YK-liitto: Kansainvälinen maaperäpäivä
Wikipedia: International Year of Soil