Jutut »

naisen sukunimi

Puolisoiden sukunimet

Oma, yhteinen vai yhdistelmä: mikä puolisoiden sukunimeksi?
Sukunimikäytännöt ovat muuttuneet vuosikymmenten mittaan lakien vaihtuessa. Nykyinen laki sallii paljon edellistä enemmän pelivaraa, mutta edelleen lähes kolme neljäsosaa uusista aviopareista ottaa miehen nimen yhteiseksi nimekseen.