sukunimi

Oma, yhteinen vai yhdistelmä: mikä puolisoiden sukunimeksi?

Puolisoiden sukunimet

Sukunimikäytännöt ovat muuttuneet vuosikymmenten mittaan lakien vaihtuessa. Nykyinen laki sallii paljon edellistä enemmän pelivaraa, mutta edelleen lähes kolme neljäsosaa uusista aviopareista ottaa miehen nimen yhteiseksi nimekseen.

30.9.2015

Arkikoodi
Sivustot ja laskurit kaikille päiville